Chrześcijaństwo - sekta judaistyczna

Z WiaraWiki

Sektą zazwyczaj określa się ruch religijny, który odseparował się głównego wyznania i go negował.

Chrześcijaństwo nie jest sektą pochodzącej z judaizmu, ponieważ jest naturalną jego kontynuacją. Stary Testament zapowiadał przyjście Jezusa. Proroctwa dokładnie omawiały przyjście Jezusa oraz opisywały Jego śmierć. Chrystus nie zamierzał zmieniać Żydowskich zwyczajów, a jedynie serca i sumienia ludzi i to, co powoduje ich skamienienie. Nikogo nie buntował przeciw tradycji. Żydzi jako naród jednak nie byli gotowy na przyjęcie Dobrej Nowiny i odrzucili nauczanie Jezusa Chrystusa. W działalności Jezusa nie było cech sekciarstwa.

Taka sytuacja, w której to jedne wyznanie zapowiadało nadejście następnego, a konkretnie osoby Jezusa, nigdy się już nie powtórzyła. Nie miało to miejsce w przypadku Mahometa (islam), Marcina Lutra (protestantyzm), Charlesa Russela (Świadkowie Jehowy) oraz wielu innych (dotyczy wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich). Wszystkie ważne i znane postacie w historii różnych religii po Jezusie to samozwańczy przywódcy.

Chrześcijaństwo jest religią pochodzącą bezpośrednio od Chrystusa, Kościołem, którego pierwszym przewodnikiem był ustanowiony przez Jezusa - św. Piotr. Centrum tego Kościoła zostało osadzone na terenie Rzymu i tak jest aż do tej pory. Chrześcijański Kościół Powszechny, czyli Katolicki został nazwany Rzymskim w czasach herezji tak, aby wierni nie mieli wątpliwości, że są we wspólnocie założonej przez Chrystusa.

Osobiste