Chrześcijaństwo a judaizm

Z WiaraWiki

 A przecież kresem Prawa [Mojżeszowego] jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy (Rz 10,4)


... w budowie ....

Linki zewnętrzne

"Antysemityzm dotyczył Niemców, a nie Polaków" - artykuł o relacjach polsko-żydowskich w okresie międzywojennym i w czasie wojny.

Osobiste