Sakramenty święte

Z WiaraWiki

Sakramenty święte

  • Chrzest
  • Bierzmowanie
  • Eucharystia
  • Pokuta
  • Namaszczenie chorych
  • Kapłaństwo
  • Małżeństwo
Osobiste